Mūsdienīgi grāmatvedības pakalpojumi.

Acc Solution mērķis

Acc Solution ir grāmatvedības uzņēmums, kas darbojas, lai nodrošinātu ikvienam uzņēmējam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus.

Mēs esam pedanti savā profesijā un labprāt uzņemamies jaunus izaicinājumus, lai turpinātu augt un attīstīties. Uzņemamies pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaites precizitāti un savlaicīgumu, kā arī garantējam konfidencialitāti.

accounting day1 Copy 1

Par Mums

Acc Solution ir grāmatvedības uzņēmums, kas darbojas, lai nodrošinātu ikvienam uzņēmējam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus.

Mēs esam pedanti savā profesijā un labprāt uzņemamies jaunus izaicinājumus, lai turpinātu augt un attīstīties. Uzņemamies pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaites precizitāti un savlaicīgumu, kā arī garantējam konfidencialitāti.

Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Acc Solution piedāvā kvalitatīvus atbilstoši likumdošanas prasībām uz augstiem standartiem balstītus grāmatvedības pakalpojumus gan apstrādājot dokumentus savās telpās, gan izbraucot pie klienta strādāšanai uz vietas klienta ofisā.

✓ Pilna grāmatvedības cikla uzskaite.
✓ Gada pārskatu sagatavošana.
✓ Uzņēmuma pārstāvēšana valsts iestādēs.
✓ Atskaišu sagatavošana un iesniegšana gan valsts iestādēm, gan pēc pieprasījuma uzņēmuma vadībai.
✓ Grāmatvedības konsultācijas.
✓ Fizisko personu grāmatvedības uzskaite, nodokļu deklarāciju un atskaišu sastādīšana.
✓ Daļēja grāmatvedības apkalpošana – Nepieciešamības gadījumā atsevišķas grāmatvedības sadaļas kārtošana, piemēram, tikai pamatlīdzekļu uzskaite, noliktavas uzskaite, algas moduļa uzskaite, lietvedība utml…
✓ Atsevišķi vienojoties ir iespējams iegūt tiešsaistes pieeju saviem grāmatvedības datiem.

Lietvedības pakalpojumi

Acc Solution piedāvā efektīvi atrisināt ar uzņēmējdarbību saistītos juridiskos jautājumus.

✓ Palīdzība un konsultēšana dibinot uzņēmumu, ieteikumi par piemērotāko komercdarbības formu atbilstoši vēlamajai saimnieciskās darbības jomai, kā arī nepieciešamo dokumentu sagatavošana.
✓ Saimnieciskās darbības līgumu – darba, pakalpojumu, aizdevumu, nomas, patapinājuma u.c. līgumu sagatavošana.
✓ Grāmatvedības metodikas izstrādāšana.

Finanšu analīze

Acc Solution piedāvā veikt uzņēmuma finanšu analīzi, lai savlaicīgi varētu novērst iespējamu uzņēmuma maksātnespējas iespējamību.

Kontakti

SIA „Acc Solution”

Tālr.: 26192181

E-pasts: info@accsolution.lv

Acc Solution, SIA
Reģ.nr. 40203152135


A/S Hansabanka kods: HABALV22

Konts: LV31HABA0551045263539

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Cenas

Grāmatvedības pakalpojuma cena ir atkarīga no dokumentu daudzuma un to sarežģītības, pamata cena ir 60 euro, kurā ir iekļauta pilna grāmatvedības cikla apstrāde, ikmēneša dokumentu skaits līdz 10 gab.

Ja uzņēmums ir neaktīvs, tad pakalpojuma cena tiek noteikta, savstarpēji vienojoties.

Noslēdzot ar mums līgumu pakalpojumu cenā tiek iekļauta pilna grāmatvedības cikla apkalpošana t.sk. gada pārskata sagatavošana, atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm, kā arī pārstāvēšana valsts iestādēs.

Lai varētu novērtēt aptuveno grāmatvedības pakalpojumu cenu atkarībā no Jūsu uzņēmuma vidējā dokumentu apjoma, lūdzam aizpildīt klienta anketu.